برگزیده هامطالب بیشتر
مدیر سکه ثامن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

مدیر سکه ثامن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

واردات بدون محدودیت ارز و طلا به کشور مجاز شد

واردات بدون محدودیت ارز و طلا به کشور مجاز شد

بورس تهران در دست نوسان‌گیران بازار

بورس تهران در دست نوسان‌گیران بازار

چقدر اسکناس و سکه داریم؟

چقدر اسکناس و سکه داریم؟

قیمت ارز و سکه، 27 شهریور

قیمت ارز و سکه، 27 شهریور

قطعی سامانه های بانک ملت در بامداد روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور

قطعی سامانه های بانک ملت در بامداد روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور

بازار طلامطالب بیشتر
واردات بدون محدودیت ارز و طلا به کشور مجاز شد
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه ...