برگزیده هامطالب بیشتر
زیان انباشته بانک سرمایه از مرز ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت

زیان انباشته بانک سرمایه از مرز ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت

۱۰ هزار شعبه بانکی ادغام یا حذف می شود

۱۰ هزار شعبه بانکی ادغام یا حذف می شود

تمامی سامانه‌های الکترونیکی بانک تجارت ایمن هستند

تمامی سامانه‌های الکترونیکی بانک تجارت ایمن هستند

نسبت کفایت سرمایه بانک دی به منفی ۲۹ درصد رسید

نسبت کفایت سرمایه بانک دی به منفی ۲۹ درصد رسید

احداث کارخانه فولاد بافت، محرومیت را از چهره شهرستان زدوده است

احداث کارخانه فولاد بافت، محرومیت را از چهره شهرستان زدوده است

رشد نرخ اوراق تسهیلات مسکن به 40 هزار تومان

رشد نرخ اوراق تسهیلات مسکن به 40 هزار تومان