۰
سندیکای بیمه گران ایران در حال بررسی این موضوع است که همکاری با موسسات رتبه بندی تا چه میزان می تواند در سنجش و شفافیت سوابق اعتباری بیمه گذاران بزرگ و کنترل بدحساب ها موثر باشد.
به گزارش اخبار بانک، در ادامه تلاش های سندیکا برای کاهش آسیب های وارده از ناحیه  بدهکاران بزرگ بیمه ای؛ شورای عمومی سندیکا بکارگیری توانایی و ظرفیت های نهادهای رتبه بندی اعتباری  و اعتبار سنجی را  مورد بحث و بررسی قرار داد.

سندیکای بیمه گران ایران در حال بررسی این موضوع است که همکاری با موسسات رتبه بندی  تا چه میزان  می تواند در سنجش و شفافیت سوابق اعتباری بیمه گذاران بزرگ و کنترل بدحساب ها موثر باشد. 

گفتنی است شرکت های رتبه بندی براساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار فعالیت می نمایند و در حال حاضر سامانه های اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده اند. این شرکت ها با تجمیع اطلاعات دریافتی  از بانک مرکزی، سازمان امورمالیاتی، گمرک و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارشگیری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می دهند.
تازه ترین اخبار