۱
۱
يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۱

نگاهی به وضعیت مالی بانک ها/بانک ملت در صدر

در شرایط فعلی که برخی بانک ها به دلیل زیان انباشته در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند، برخی دیگر با تقویت درآمدهای غیرمشاع توانسته اند از تهدیدهای پیرامونی عبور کنند.
در شرایط فعلی که برخی بانک ها به دلیل زیان انباشته در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند، برخی دیگر با تقویت درآمدهای غیرمشاع توانسته اند از تهدیدهای پیرامونی عبور کنند.
در این میان بانک های بزرگ به واسطه حجم بالاي دارایی ها ميتوانند با استفاده تجدید ارزیابی به صورت هاي مالی خود سروسامان بخشند . بانک های ملت، سینا، اقتصادنوین و انصار وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند.
 

بررسی ها در سال 1396
نام بانک  سرمایه
 میلیون ریال
سپرده های جذب شده سود پرداختی به سپرده گذاری تسهیلات اعطایی درآمد تسهیلات
اعطایی
بانک سرمایه 4.000.000 187.406.523 30.707.815- 109.722.517 14.410.709
بانک دی 6.400.000 202.237.951 47.155.891- 92.623.214 18.347.258
بانک تجارت 45.700.000 1.109.619.264 153.583.486- 546.692.284 116.050.254
بانک صادرات 57.800.000 1.330.855.357 133.344.576- 920.364.834 123.370.853
پست بانک ایران 3.233.451 62.939.147 7.804.499- 52.621.610 7.103.834
بانک آینده 16.000.000 916.710.256 118.183.238- 874.532.311 118.674.456
بانک حکمت ایرانیان 6.000.000 36.634.000 3.853.103- 22.430.276 4.027.287
بانک انصار 10.000.000 305.483.258 33.908.236- 197.087.272 35.934.705
بانک خاورمیانه 6.000.000 78.081.000 6.934.310- 67.821.271 7.362.724
بانک گردشگری 6.000.000 240.126.321 40.171.154- 119.476.825 27.941.227
بانک کار آفرین 8.500.000 137.090.235 17.516.565- 106.017.959 17.793.062
بانک سینا 10.000.000 164.570.321 21.786.578- 126.696.447 22.911.336
بانک اقتصاد نوین 13.131.000 337.988.753 49.837.579- 284.653.015 45.001.980
بانک پارسیان 23.760.000 619.611.258 116.367.907- 565.747.469 106.390.326
بانک ملت 50.000.000 1.539.385.951 152.201.763- 1.445.258.639 141.373.467
 
  
نام سود محقق شده سال 96 ریال دلیل
بانک سرمایه 8.241- هزینه بالای جذب سپرده ها، هزینه های مالی و مطالبات مشکوک الوصول
بانک دی 4.653- مدیریت نامناسب منابع و مصارف، هزینه بالای جذب سپرده ها، عدم فعالیت در بخش غیر مشاع، سهم بالای هزینه های عمدتا اجرایی و مشکوک الوصول
بانک تجارت 1.502 - هزینه بالای جذب سپرده، هزینه های مالی، مشکوک الوصول و .... بانک را در شرایط نامناسبی قرار داده است /عدم توازن در منابع و مصارف کاملا در صورت های مالی بانک مشهود است
بانک صادرات 627- هزینه بالای جذب سپرده، سهم بالای سایر هزینه های نظیر اجرایی، مالی، کارکنان، مشکوک الوصول
پست بانک ایران 13 سود بانک به درآمد غیر مشاع و عمدتا به وجه التزام وابسته است / هزینه های مالی و کارکنان و هزینه بالای جذب سپرده اجازه رشد بیشتر سود را نمیدهد
بانک آینده 43 سود خالص از سرمایه گذاری و درآمدهای کارمزدی از زیان ده شدن بانک جلوگیری کرده است
بانک حکمت ایرانیان 50- کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و افزایش هزینه های عمدتا کارکنان و اجرایی بانک را زیان ده نموده
بانک انصار 285 تقویت درآمدهای غیر مشاع عامل رشد سود / نکته: کاهش سهم بانک از درآمد مشاع و تقویت هزینه ها میتواند در سنوات آتی تهدید سودآوری بانک تلقی شود
بانک خاورمیانه 409 تقویت درآمدهای مشاع و غیر مشاع
بانک گردشگری 476 - هزینه بالای جذب سپرده، هزینه سنگین مالی و مشکوک الوصول/اگر فروش دارایی محقق نمیکرد 380 تومان به زیانش افزوده میشد
بانک کار آفرین 74 افزایش هزینه جذب سپرده و افزایش هزینه های اجرایی کارکنان و مطالبات مشکوک الوصول به تضعیف سود منجر شده است
بانک سینا 70 کاهش درآمدهای مشاع، هزینه جذب بالای سپرده و رشد سایر هزینه ها عامل تضعیف سود
بانک اقتصاد نوین 78 درآمدهای غیر مشاع بانک را از زیان دهی نجات داده است
بانک پارسیان 38 درآمدغیر مشاع عمدتا مبادلات ارزی بانک را از زیان ده شدن نجات داد /هزینه بالای جذب سپرده. کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و سهم بالای هزینه ها میتواند بانک را همچنان در معرض زیان ده شدن قرار دهد.
بانک ملت 118 تقویت درآمد غیر مشاع عمدتا مبادلات ارزی، کارمزدی و وجه التزام به تقویت سود منجر شد / اما از هزینه بالای جذب سپرده و هزینه های سنگین پرداختی باید مراقبت شود تا ریسک سودآوری کنترل شود


در بانک خاورمیانه بهبود درآمد و مدیریت در هزینه تامین منابع مالی در روند این بانک مشهود است، به نحوی که 945 میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطایی درآمد کسب کرد و در مقابل 700 میلیارد ریال هزینه به سپرده گذاران پرداخت شد. بر این اساس عملکرد 4 ماهه بانک نشان از کسب درآمد 3702 میلیارد ریالی از محل تسهیلات اعطایی و 2935 میلیارد ریال سهم سود پرداختی به سپرده گذاران دارد.در حقیقت عملکرد بانک نسب به سال گذشته نشان از مدیریت بهینه در منابع و مصارف دارد و این رویه کاملا در تحقق 120 ریال سود خالص و رشد 85 درصدی سود نسبت به دوره سه ماهه سال گذشته مشهود بود و عملکرد تیر ماه نیز با ادامه رفتار سه ماهه گذشته نشان از عملکرد مثبت خاورمیانه دارد.

در بانک پارسیان تیر ماه عملکرد مطلوبی به واسطه رشد هزینه جذب سپرده ها نداشت، بانک در تیر ماه 4904 میلیارد ریال درآمد تسهیلات و در مقابل 8812 میلیاردریال سود به سپرده گذار پرداخت نمود بر این اساس عملکرد 4 ماهه بانک به تحقق 25698 میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی و 31635میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده گذاران اشاره دارد.

در بانک دی همچنان شرایط نامطلوبی را در متعادل سازی درآمد و هزینه ها دارد. بر این اساس در تیر ماه 1104 میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات کسب نمود و در مقابل 6160 میلیارد ریال سود به سپرده گذاران پرداخت شد، بر این اساس بانک طی دوره 4 ماهه 5356 میلیارد ریال درآمد تسهیلات کسب کرد و در مقابل 17983 میلیارد ریال سود به سپرده گذار پرداخت گردید به عبارتی سهم بانک از این عملیات زیان 12627 میلیارد ریالی معادل 1972 ریال به ازای هر سهم است.

بانک ملت این روزها با عملکرد مثبت در گروه بانکداری، وضعیت بسیار خوبی را از لحاظ بنیادی پیدا کرده است.

بانک ملتی که با گزارش 3 ماهه خوب و دارا بودن دارایی های ارزی و روند رو به رشد سود سازی، توانسته توجه بازار سهام را به خود جلب کند.
به طوری که طی یک ماهه اخیر قیمت سهام شرکت، از سطوح 90 تومان به سطوح بالای 105 تومان رشد رسیده و حدود 17 درصد رشد و بازدهی را نصیب سهامداران خود نموده است.

در گزارش اخیر 3 ماهه بانک ملت، که یکی از دلایل رشد و رونق سهام بانک محسوب می شود، شاهدیم، این بانک رویه ای جدا از بسیاری از بانک ها در پیش گرفته است.

ابتدا در سرفصل هزینه ها، بانک توانسته با کنترل هزینه های اصلی یعنی هزینه سود پرداختی به سپرده های بانکی همراه شود.

این مهم به گونه ای بوده است، که در این سرفصل شاهد کاهش 4 درصدی سود و هزینه پرداختی به سپرده ها هستیم، که خود نکته مثبتی است. همچنین کاهش متوسط نرخ سود پرداختی، به سطوح زیر 20 درصدی حتی می تواند، این هزینه ها را بیش از پیش کاهش دهد.

در نکته مهم دوم مدیریت بسیار خوب درآمد های غیر مشاع به خصوص درآمد ناشی از تبادلات ارزی است.
 
مشاهده نظر مخاطبان
مهدی
Iran, Islamic Republic of
آمار اصلا قابل استناد نیستند
یه نگاه اجمالی نشون میده میانگین سود حدود 15 درصد برای همه بانکها در نظر گرفته شده که با واقعیت موجود در صنعت بانکداری اصلا قابل مقایسه نیست
تازه ترین اخبار