۰
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۵

برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین بیمه حافظ

شرکت بیمه حافظ برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین و هزار و ۱۳۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران را اعلام کرد.
برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین بیمه حافظ
به گزارش اخبار بانک، شرکت 12.2 میلیارد تومانی بیمه حافظ برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین 1130 درصدی را اعلام کرد.

بر این اساس، "وحافظ" بنابه پیشنهاد هیات مدیره در نظر دارد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سرمایه فعلی را به 150 میلیارد تومان برساند.

این تامین مالی درصورت موافقت سازمان بورس برای فعالیت در سرزمین اصلی و ارتقای سطح توانگری شرکت اعمال خواهد شد.

سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال با 9.1 درصد و شرکت سهامی بیمه ایران با 8.9 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بیمه که در بازار پایه ب فرابورس درج شده،حضور دارند.
 
تازه ترین اخبار