۰
طی هفت ماه سال جاری دو هزار و ۴۰۰ مورد از شرکت های بیمه شکایت شده که پرشکایت ترین شرکت ها معرفی شدند.
به گزارش اخبار بانک، طبق آمار بیمه مرکزی از وضعیت شکایت ۷ ماهه در مجموع ۲ هزار و ۴۰۰ شکایت از شرکت های بیمه شده، بیمه ایران با سهم حدود ۳۰ درصد بازار ، با ۴۱۴ شکایت در رتبه اول قرار دارد.

متوسط پاسخگویی این شرکت ۲۳ روز بوده و از این تعداد شکایت، ۱۵۵ شکایت وارد و ۲۵۱ شکایت ناوارد اعلام شده و به ۸ شکایت نیز رسیدگی نشده است.

بیمه دانا هم با ۱۸۲ شکایت در رتبه دوم ایستاده که ۷۱ شکایت وارد و ۸۰ شکایت دیگر ناوارد بود و به ۳۱ شکایت دیگر رسیدگی نشده و متوسط پاسخگویی به این شکایات نیز ۱۴ روز بود.

بیمه ملت هم با ۱۷۰ شکایت (۶۶ شکایت وارده و ۸۴ شرکت ناوارد و مابقی رسیدگی نشده ) و متوسط پاسخگویی ۱۹ روزه در رده سوم ایستاده است.

کمترین شکایت ها مربوط به بیمه مرکزی با یک شکایت ناوارد ، بیمه حکمت صبا با ۸ مورد و بیمه تجارت نو با ۱۱شکایت بود .
تازه ترین اخبار