۰
ترکیب جدید و هفت نفره هیات مدیره کانون کارگزاران در جریان برگزاری مجمع فوق العاده مشخص شدند.
به گزارش اخبار بانک، مجمع عادی بطور فوق ­العاده کانون کارگزاران بورس برای انتخاب هیات مدیره جدید و 7 نفره با حضور مدیران و نمایندگان 106 شرکت در کارگزاری بانک ملی برگزار شد .

در این رویداد شرکت‌های کارگزاری توسعه معاملات کیان‌، آتیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کارآمد، بانک سامان، بانک کارآفرین، تأمین سرمایه نوین و بانک مسکن‌، به ترتیب آرا برای دو سال آینده عضو هیأت ‌مدیره کانون کارگزاران  شدند.

سه کارگزاری کیان ، مسکن و تامین سرمایه نوین ، اعضا حقوقی جدید هیات مدیره این نهاد هستند.

این مجمع هفتمین مجمع برای انتخاب هیئت مدیره کانون از مقطعی که کانون توسط شورا اداره می شود، بود.
تازه ترین اخبار