۰
بررسی ضریب خسارت صنعت بیمه در ثالث نشان می دهد ، بیمه میهن با افزایش 61.90 درصدی در صدر جدول بالاترین های ضریب خسارت قرار گرفته و تغییری 187.10 درصد را نسبت به کل صنعت بیمه برای خود ثبت کرده است.
به گزارش اخبار بانک، بررسی ضرائب اتش سوزی نشان می دهد بیمه کوثر با رشدی 90 درصدی نسبت به صنعت بالاترین ضریب خسارت در این رشته را به خود اختصاص داده است همچنین نکته قابل تامل افزایش 120 درصدی ضریب خسارت بیمه نوپای حکمت صباست ؛ در حالیکه ضریب خشارت این شرکت بیمه ای در رشته اتش سوزی در سال 95 صفر بوده است اما با جهش قابل توجهی در سال 96 این مقدار به 120.03 درصد رسیده است این شاخص می تواند بیانگر ان باشد که این شرکت با حصول پرتفوی قابل توجه در رشته اتش سوزی روند صعودی در ضریب خسارت را طی کرده که به نظر می رسد در ارزیابی و مدیریت ریسک به عنوان یک شرکت نوپا باید حساب شده تر عمل کند.

رتبه سوم افزایش ضریب خسارت نیز در سال 96 به بیمه اسیا می رسد که رشدی 44.3درصدی را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد شرکتهای بیمه در ضریب خسارت نشان می دهد بیمه ایران با کاهش 28.8 درصدی ضریب خسارت توانسته کنترل و مدیریت بهینه ای در این رشته در سال 96 ثبت کند.


بررسی ضریب خسارت صنعت بیمه در ثالث نشان می دهد ، بیمه میهن با افزایش 61.90 درصدی در صدر جدول بالاترین های ضریب خسارت قرار گرفته و تغییری 187.10 درصد را نسبت به کل صنعت بیمه برای خود ثبت کرده است.
در حالیکه بیمه میهن در سال 96 تغییرات مدیریتی شدیدی را پشت سرگذاشت اما چالش های این شرکت بیمه ای از جمله زیان انباشته و توانگری سطح چهار سبب شد تا بیمه مرکزی این شرکت را به اجرای برنامه ترمیم مالی در ثالب افزایش سرمایه و اصلاح ترکیب پرتفوی ملزم کند.
اما امار نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای در سال 96 رکورد بالاترین ضریب خسارت را از ان خود کرده که به نظر می رسد چندان به برنامه ترمیم مالی و اصلاح ترکیب پرتفوی وفادار نبوده است حال باید دید مدیرعامل جدید این شرکت برای این چالش بیمه میهن چه برنامه ای را در دستور کار قرار می دهد.

رتبه دوم شرکتهای  بیمه در ضریب خسارت در سال 96 نیز به آسماری می رسد، و بیمه ملت نیز اگر چه توانسته کاهش 16.9درصدی ضریب خسارت را نسبت به سال 95 ثبت کند اما در رتبه سوم صنعت قرار دارد.
در این بین برخی شرکتها نیز که در  سال های گذشته ضریب خسارت بالائی داشتند توانستند با کنترل این شاخص روند اصلاحی را طی کنند مانند بیمه ارمان ، نوین ، ایران ، حافظ .

رتبه بندی صنعت بیمه بر اساس ضریب خسارت رشته درمان در سال96  نشان می دهد  بیمه ایران همچنان در صدر جدول قرار دارد به طوریکه نسبت 124.10 درصدی در ضریب خسارت را ثبت کرده است البته مشاهده امار بیانگر ان است که تغییر ضریب خسارت بیمه ایران در رشته درمان در سال  96 نسبت به 95 با رشدی معادل  1.8 درصد همراه بوده و افزایشی معادل 25.60 درصد را نسبت به کل صنعت رقم زده است.
به نظر می رسد ، با انتقال پرتفوی بنیاد شهید به بیمه دی این نسبتها در سال 97 و 98 دچار تغییر اساسی شود.
 رتبه دوم ضریب خسارت بیمه نامه درمان به بیمه ارمان با ضریب 118.8 درصدی و بیمه تعاون با ضریب 109درصدی تعلق می گیرد.

رتبه بندی صنعت بیمه بر اساس ضریب خسارت رشته زندگی در سال96  نشان می دهد  بیمه ایران در این رشته نیز در شاخص ضریب خسارت با نسبت134.10درصد رتبه اول را در صنعت بیمه دارد که عملکرد بیمه ایران در رشته های بیمه عمر حاکی از ان است که در ضریب خسارت رشد 32.40درصدی را از ان خود کرده است.
 بررسی عملکرد شرکتهای بیمه در رشته های بیمه ای نشان میدهد با وجود اینکه بیمه پاسارگاد در سال 96 بالاترین حق بیمه تولیدی در رشته زندگی را در کارنامه خود ثبت کرده اما موفق شده ضریب خسارت را در این رشته کنترل کند به طوریکه با این حجم از حق بیمه تولیدی 40.7درصد کاهش ضریب خسارت نسبت به کل صنعت بیمه را ثبت کرده است.
گفتنی است ، بیمه پارسیان پس از بیمه ایران رتبه دوم بالاترین ضریب خسارت  را داشته است.
نکته قابل تامل دیگر ان است که بیمه میهن در بیمه های زندگی نیز سومین شرکت به لحاظ بالاترین ضریب خسارت بوده به طوریکه 113 درصد ضریب خسارت را در کارنامه خود ثبت کرده در حالیکه به لحاظ حق بیمه تولیدی در بیمه های زندگی در قعر جدول و در رتبه 21 قرار گرفته است.بررسی عملکرد شرکتهای بیمه در ضریب خسارت باربری نشان می دهد ، بیمه اسماری در سال 96 با نسبت 373.30درصد و افزایش 335درصدی بالاترین ضریب خسارت در این رشته بیمه ای را از اون خود کرده است که در رتبه بعدی بیمه رازی با ضریب 141 درصد و بیمه امید با ضریب 45.60درصد قرار دارند.
اگرچه بررسی حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه در رشته باربری در سال 96 حاکی از ان است که بیمه اسیا ، ایران ، البرز و پارسیان بالاترین میزان حق بیمه تولیدی را از ان خود کردندبررسی صنعت بیمه بر اساس ضریب خسارت مهندسی در سال 96 نشان میدهد سه شرکت بیمه دانا ، ایران و سینا به ترتیب با ضرائب خسارت 145.40 ، 81.10 و 73.90 بالاترین صرائب خسارت را داشته اند و نکته جالب اینکه اعلب شرکتهای بیمه در سال 96 نسبت به سال 95 روند کاهشی در این شاخص را تجربه کرده اند که البته یکی از دلایل ان می تواند روند کاهشی حق بیمه تولیدی این رشته باشد.
و اما بررسی عملکرد صنعت بیمه بر اساس ضریب خسارت کلیه رشته های بیمه ای در سال 96 نشان می دهد ده شرکت متقابل کیش ، میهن و کوثر ، آرمان ، رازی ، ایران ، دی ، اسیا ، امید و پاسارگاد در میان شرکتهای بیمه بالاترین ضریب خسارت را داشته اند که البته شرکت بیمه ایران در سال 96 نسبت به سال 95 کاهش 10درصدی ضریب خسارت را تجربه کرده است.
ضریب خسارت سایر رشته های بیمه ای در جداول زیر قابل مشاهده است: 

لازم بذکر است که تنظیم و استخراج جداول به همت امیر حمزه ملکیان کارشناس مالی و بازار بیمه تهیه شده است.
منبع:ریسک نیوز
تازه ترین اخبار