۰
شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰

همتی: نرخ سود بانکی افزايش نمي يابد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تغییر ترکیب ترازنامه (پایه پولی) در سال جاری از عدم افزایش نرخ سود بانکی به دو دلیل افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانك، عبدالناصر همتی از برنامه بانک مرکزی در بازار سازی منابع برداشتی تامین خسارت سیل از صندوق توسعه ملی خبر داد و در اینستاگرام اعلام کرد: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از خسارت های سیل اجتناب ناپذیر است. فروش این منابع موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تامین می کند. برای تسهیل این فرآیند بانک مرکزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.

بانک مرکزی در سال جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه (پایه پولی) تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک ها افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان و ... تحقق خواهد یافت. این شیوه می تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها نخواهد داشت.
 
تازه ترین اخبار