۰
يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۹

بیمه اسیا 2600 میلیارد ریالی می شود

بیمه آسیا 300 میلیاد ریال افزایش سرمایه می دهد.
به گزارش اخباربانک،مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به مصوبه هیأت مدیره این شرکت گفت: برای بهبود ساختار مالی و ارتقای توانگری مالی بیمه آسیا، سرمایه این شرکت از 2300 میلیارد ریال به 2600 میلیارد ریال افزایش می یابد.
 
مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه با تاکید بر انجام مقدمات فرآیند افزایش سرمایه، افزود: افزایش سرمایه 300 میلیارد ریالی بیمه آسیا از محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد.
تازه ترین اخبار