۰
سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲

تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ شهر

امروز نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و بانک شهر را بررسی و در مورد تقویت جایگاه سپاه پاسداران در برابر آمریکا تصمیم گیری می‌کنند.
تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ شهر
به گزارش اخباربانك، در جریان جلسه امروز مجلس ، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و همچنین نحوه جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر شروع و در مورد تقویت جایگاه سپاه  پاسداران در برابر آمریکا تصمیم گیری می‌ شود.

براساس این گزارش، دستور کار امروز مجلس به شرح زیر است:
ادامه بررسی طرح تقویت جایگاه سپاه  پاسداران در برابر آمریکا

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی اقدامات دستگاه‌های مسئول در خصوص مصوبات هیئت وزیران و قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
گزارش کمیسیون اقتصادی و مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال 92 تاکنون
تازه ترین اخبار