۰
دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵

معرفی ثروتمندترین کشورهای جهان

ایسنا: همان گونه که در توزیع ثروت بین افراد مختلف یک جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، توزیع ثروت در بین کشورهای جهان نیز بسیار نامتوازن است و تقریباً می‌توان گفت که بسیاری از کشورها ثروتی در اختیار ندارند. طبق اعلام مؤسسه "گلوبال ولث میگریشن" ثروتمندترین کشورهای جهان در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ عبارت خواهند بود از:

۱- آمریکا
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶۰.۷ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۷۲.۸ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش

۲- چین
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۲۳.۶ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۵۱.۸ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۲۰ درصد افزایش

۳- ژاپن
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۱۹.۱ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۲۴.۹ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۳۰ درصد افزایش

۴- هند
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۱ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۲۲.۸ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۸۰ درصد افزایش

۵- استرالیا
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۱۰.۸ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۸۰ درصد افزایش

۶- انگلیس
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۹.۱ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۱۰ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش

۷- آلمان
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۸.۸ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۹.۷ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش

۸- کانادا
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۶ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۷.۸ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۳۰ درصد افزایش

۹- فنلاند
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۵.۹ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۶.۴ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش

۱۰- ایتالیا
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۱۸: ۳.۸ تریلیون دلار
مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال ۲۰۲۸: ۴.۲ تریلیون دلار
میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: ۱۰ درصد افزایش
 
تازه ترین اخبار