۲
برچسب بانک سپه از 29 مرداد ماه امسال در سردرب ۵ بانک و موسسه ادغامی نصب خواهد شد.
نصب برچسب های بانک سپه برای بانک‌های ادغامی از 29 مرداد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، پنج بانک و موسسه اعتباری کوثر، قوامین، انصار، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان چندماهی است که روند ادغام با بانک سپه را آغاز کرده‌اند.

روند ادغام درحالی انجام می شود که تاریخ مشخصی در اطلاعیه ها و دستورالعمل های صادره برای تغییر تابلوهای بانک های ادغامی منتشر نشده است.

حال گفته می شود از ۲۹ مرداد ماه سال جاری ۵ بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح برچسبی با نام بانک سپه بر روی تابلوهای خود نصب خواهند کرد.

بر این اساس مقرر شده از تاریخ ۲۹ مردادماه تا اول شهریور به صورت سراسری و هماهنگ با سایر بانکهای ادغام شونده برچسب بانک .... وابسته به بانک سپه بر روی درب های ورودی شعب و ساختمانهای ستاد انجام شود.

برچسب های مذکور متناسب با تعداد شعب و ابعاد تابلو توسط بانک سپه به کلیه استان‌ها ارسال می شود.

سرپرستی های بانکها و موسسات پس از وصول باید آنها را بین کلیه شعب خود ارسال تا آمادگی لازم جهت نصب بر روی تابلو از ۲۹ مرداد اقدام کنند.
 
تازه ترین اخبار