۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۷

ترکیب هیات مدیره بیمه تعاون تکمیل شد

سهام داران اتحاديه شركت‌های تعاوني مسكن فرهنگيان ايران و شركت سرمايه‌گذاري استان سيستان و بلوچستان به این نتیجه رسیده اند تا افراد جدیدی را در هیات مدیره معرفی کنند.
به گزارش اخباربانك، پیش از این صلاحیت نمایندگان معرفی شده از سوی این دو سهام دار احراز نشده بود و کار تاجایی پیش رفته بود که نمایندگان حقیقی معرفی شده به بیمه مرکزی بنا داشتند از نهاد ناظر شکایت کنند چراکه معتقد بودند در دوره قبل هیات مدیره حائز شرایط شناخته شده اند و دلیل عدم احرازشان معلوم نیست.

علی ایحال ترکیب هیات مدیره این شرکت تکمیل شده است و از اتحاديه شركت‌های تعاوني مسكن فرهنگيان ايران امیر مسلم، از شرکت بانك توسعه تعاون محمد ذوالفقاري، از موسسه اعتباري ملل سيدامين جوادي، از شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و جواد سهاميان مقدم و  از شركت سرمايه‌گذاري استان سيستان و بلوچستان علی رخشانی فر به عضویت هیات مدیره درآمده اند.
تازه ترین اخبار