۱
هفت صندوق سرمایه‌گذاری بازار بورس اوراق بهادار در مرداد ماه بازدهی بیش از ۱۵ درصدی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده‌اند.
بازدهی ۱۵ درصدی هفت صندوق سرمایه‌گذاری در مرداد ماه
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بازار بورس اوراق بهادار کشورمان در چند ماه اخیر رکورد های پی در پی را شکسته و شاخص کل به ۲۷۰ هزار واحد رسیده است.

در این بین برخی از صندوق های سرمایه گذاری سود های شگفت انگیزی را نصیب سهامداران و سرمایه‌گذاران خود کرده اند.

با مشاهده بازدهی ۶۶ صندوق سرمایه‌گذاری بازار بورس و اوراق بهادار به این نتیجه می رسیم که ۷ صندوق سرمایه گذاری بازدهی بیش از ۱۵ درصدی را در یک ماه نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده اند.

این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی ۱۵ درصد در سال است.

مقایسه نرخ سود ۱۵ درصدی بانک ها و موسسات اعتباری با بازدهی ۱۵ درصدی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار بسیار جالب توجه خواهد بود.

نکته جالب تر اینکه یکی از صندوق های سرمایه گذاری در یک ماه اخیر ۲۸ درصد بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

در یک ماه اخیر بازدهی تنها یک صندوق به حدود منفی ۱ درصد رسیده و نتوانسته رضایت سهامداران و سرمایه گذاران خود را جلب کند.

با توجه به اینکه ۶۵ صندوق سرمایه گذاری با بازدهی مثبت و تنها یک صندوق سرمایه گذاری بازدهی منفی داشته می توان گفت بهترین مکان برای سرمایه گذاری در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه گذاری است.
تازه ترین اخبار