۰
زمان افزایش سرمایه سهم بازار پایه ای از سود انباشته ، مجمع عادی بطور فوق العاده و سالانه ۶ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد.
زمان مجمع ۶ شرکت و افزایش سرمایه سهم بازار پایه ای از سود انباشته
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، شرکت های تامین ماسه ریخته گری، گروه توسعه هنر ایران، رینگ سازی مشهد، ماشین سازی نیرو محرکه و پلی اکریل زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده را اعلام کردند.

همپچنین تامین ماسه ریخته گری پیرو مجمع نوبت اول که در 31 تیر به حد نصاب رسید برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته به مجمع سالانه نوبت دوم می رود.

در این میان، سهامداران گروه توسعه هنر ایران برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و بیمه حکمت صبا برای تصمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس روانه مجمع فوق العاده می شوند.

بنابراین گزارش، گروه توسعه هنر ایران که درخواست افزایش سرمایه 100 درصدی داده بود، مجوز مرحله اول افزایش سرمایه به میزان 17 درصد را گرفت تا سرمایه را از 85 به 99.3 میلیارد تومان برساند. تامین مالی "وهنر" از محل سود انباشته اعمال و صرف گسترش و سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های هنری و فرهنگی می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 99.3 به 170 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت دو سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از ارائه اسناد و مدارک مبنی بر انجام مخارج طبق اهداف طرح کسب و کار و اخذ مجوز از این سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

تامین ماسه ریخته گری (دو مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده) : ساعت 9 و 11 پنج شنبه 28 شهریور در آمفی تئاتر امام علی

پلی اکریل (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 8 روز یکشنبه 17 شهریور در محل شرکت واقع در اصفهان

بیمه حکمت صبا (مجمع فوق العاده): ساعت 9 روز یکشنبه 17 شهریور در میدان آرژانتین، خ الوند، خ راشل کوری، پلاک 6

رینگ سازی مشهد (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 روز شنبه 30 شهریور در محل شرکت واقع در مشهد

ماشین سازی نیرو محرکه (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 15 روز شنبه 16 شهریور در محل شرکت واقع در قزوین

گروه توسعه هنر ایران (دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 و 10 روز پنج شنبه 28 شهریور در هتل ارم
منبع:بورس پرس
تازه ترین اخبار