۰
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۳

سرمایه گذاری صنعت بیمه مزایده در راه دارد

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه اعلام داشت در نظر دارد تمام حصه خود (سهمی از پروژه) در پروژه تجاری- اداری گلستان خیام در وضعیت موجود را از طریق مزایده واگذار کند.
سرمایه گذاری صنعت بیمه مزایده در راه دارد

 
تازه ترین اخبار