۰
سایپا با انتشار گزارش مرداد ماه سبب شد تا بازار، تحول فروش را در این شرکت شاهد باشد. این تحول در فروش سبب اقبال به سهام شرکت و رشد قیمتی از یک سو، و افزایش کف حمایتی در سهم از سوی دیگر شد.
عوامل سه گانه ای که می تواند باعث رشد سایپا در بورس شود
به گزارش اخباربانک، سایپا با انتشار گزارش مرداد ماه سبب شد تا بازار، تحول فروش را در این شرکت شاهد باشد. این تحول در فروش سبب اقبال به سهام شرکت و رشد قیمتی از یک سو، و افزایش کف حمایتی در سهم از سوی دیگر شد.


سایپا با گزارش مرداد ماه نشان داد با سرعت در حال تکمیل و تولید خودرو به منظور پاس نمودن تعهدات پیش فروشی خود می باشد؛ به طوری که در خبرها آمده است، شرکت وعده داده تا پایان نیمه اول سال تمام تعهدات خود در سال 97 را پاس خواهد کرد.

این امر یک نکته مهم دارد؛ در نیمه دوم سال شاهد فروش عمده محصولات شرکت با قیمت های جدید بوده و گزارشات نیمه دوم سال در سایپا متفاوت از نیمه اول خواهد بود.

در کنار تحول در تولید و فروش، برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی سایپا از تجدید ارزیابی هم جدی تر دنبال می شود و بازار به شرکت هایی که از این محل افزایش سرمایه دارند روی خوشی نشان می دهد.

اما سومین عامل، توجه سایپا به آگهی های بالا می باشد. آگهی هایی که نشان می دهد سایپا در مسیر بسیار درستی قرار گرفته است. فروش دارایی ها، که شامل املاک و شرکت های زیر مجموعه می شود چند تاثیر مهم بر شرکت دارد:
اول سبب شناسایی سود فروش در مرحله اول خواهد شد.

در مرحله دوم سبب ورود جریان نقدینگی سنگینی به شرکت می شود، که این امر خود چند مزیت بزرگ دارد:
ابتدا سبب افزایش توان مالی شرکت و افزایش تولید و فروش محصول شده، و سپس باعث کاهش اخذ تسهیلات در شرکت و در نتیجه کاهش هزینه های مالی خواهد شد.

به طور قطع می توان گفت سایپا وارد مسیر نجات مالی شده است. فروش همه جانبه دارایی ها، سبب تحول شرکت شده و دو عامل، یعنی افت تولید و هزینه های مالی بالا بهبهود خواهند یافت و امید های زیادی را در این شرکت رقم خواهد زد.
تازه ترین اخبار