۰
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشی از واگذاری اوراق و سهام شرکت های دولتی در بورس طی سال جاری انجام و در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت.
فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی در بورس سال آینده هم ادامه دارد
به گزارش اخباربانک، حمید پورمحمدی با اشاره به لزوم واگذاری سهام شرکت های دولتی طبق سیاست های اصل 44 گفت: این موضوعات رابطه دولت و بازار سرمایه را در بودجه سال جاری و آینده چه از طریق اوراق و چه سهام پررنگ تر می کند.

وی افزود: بخشی از واگذاری ها طی سال جاری در قالب ساز و کارهایی که در بودجه دیده شده از طریق بورس انجام و در سال 1400 هم ادامه خواهد یافت.
 
akhbarbank.com/vdcdk505.yt09n6a22y.html
تازه ترین اخبار