۰
شرکت بیمه نوین از تصمیم هیئت مدیره مبنی بر انجام مرحله دوم افزایش سرمایه خبر داد.
به گزارش اخباربانک، براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه نوین، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳ هزار و ۹۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال تصویب شد.

این افزایش از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین و به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت توانگری مالی انجام خواهد شد.

بنابراین هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت توانگری مالی اقدام کند.
 
akhbarbank.com/vdcjyoea.uqeaozsffu.html
تازه ترین اخبار