۰
ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تامین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش اخباربانک، بانک‌ مرکزی ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تامین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره۲ ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبنی بر اینکه تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تملک سهام شرکت تامین سرمایه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک‌مرکزی تعیین می‌شود، امکان‌پذیر است.
akhbarbank.com/vdcfyvdc.w6dxyagiiw.html
تازه ترین اخبار