۰
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارت اعتباري ايران کيش (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباري ايران کيش
به گزارش اخباربانک، افزایش سرمایه با مشخّصات زیر صورت می گیرد؛
سرمایه فعلی:  2,600,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 3,700,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 3,700,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     
    

    1,900,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

    1,800,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج سرمايه اي انجام شده، خريد دستگاه هاي کارتخوان، تأمين منابع بازارگرداني، حفظ سهم خود در بازار و افزايش تعداد پذيرندگان فعال

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 6,300,000,000,000  ریال به مبلغ 7,000,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی   موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.

خاطر نشان مي سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود.
akhbarbank.com/vdcbz0bw.rhbg8piuur.html
تازه ترین اخبار