۰
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ضریب فزاینده از ۷.۱ در اسفند ۹۸ به ۷.۷ در پاییز ۹۹ رسیده و حتی در تابستان ۹۹ رکورد ۷.۸ را هم شکسته است.

بنابراین ضریب فزاینده در فاصله اسفند ۹۸ تا تابستان ۹۹ ، ۰.۷ افزایش یافته است.
akhbarbank.com/vdcivrav.t1azu2bcct.html
تازه ترین اخبار