۰
قبل از آغاز معاملات امروز، نماد ۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی با اعلام رویدادهای مهم با توقف روبرو و برای ۲۱ سهم هم از فردا محدودیت حجمی تعیین شد.
به گزارش اخباربانک، قبل از آغاز معاملات سومین روز کاری این هفته بازار سهام، نماد شرکت های ایران خودرو دیزل، دریایی و کشتیرانی خط دریابندر، نیرو سرمایه، تامین مسکن جوانان، مالیبل سایپا، آزمایش برای دو روز کاری، روز دارو، معدنی‌ املاح‌ ایران‌ برای یک روز، بورس کالا، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، لبنیات‌ پاک‌، پخش البرز برای یک ساعت با اعلام رویدادهای مهم، متوقف می شوند.

همچنین محدودیت حجمی در شرکت مرجان کار به میزان 100 هزار سهم و در نمادهای "تپکو، کیسون، سدبیر، ثالوند، حآسا، ثعمرا، فجهان، حآفرین، مدیریت، وهامون، حشکوه، حگردش، فتوسا، فگستر، لطیف، کزغال، وامین، سپیدار، ثعتما و شصدف" از فردا هفتم مهر به میزان 200 هزار سهم تعیین می شود.
akhbarbank.com/vdcivzav.t1aru2bcct.html
تازه ترین اخبار