۰
رضا مصطفوی، مدیرعامل فعلی شرکت بیمه میهن از سمت خود برکنار شده است.
رضا مصطفوی، مدیرعامل فعلی شرکت بیمه میهن از سمت خود برکنار و به جای او عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان سرپرست این شرکت بیمه ای انتخاب شده است.

رضا مصطفوی از  25 مردادماه سال گذشته  تا اکنون سکاندار شرکت بیمه میهن  بود.
akhbarbank.com/vdcdff0j.yt0xx6a22y.html
تازه ترین اخبار