۰
موجودی نقد بیمه کوثر به ۱،۰۳۳ میلیارد ریال رسیده، میزان سرمایه این شرکت بدون تغییر باقی‌مانده و سود انباشته نیز با رشد ۹ درصدی به ۱۲،۴۶۲ میلیارد ریال رسید.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه کوثر در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)، مجموع درآمد حق بیمه ناخالص طی این دوره ۶ ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۱۶،۲۱۴ میلیارد ریال اعلام کرده که با توجه درآمد سال گذشته با افزایش ۴۲ درصدی مواجه بوده، "کوثر" حق بیمه خالص شناسایی‌شده طی این دوره را ۱۳،۷۱۱ میلیارد ریال به ثبت رسانده که رشد ۳۶ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.

درآمد‌های بیمه‌ای کوثر از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه بالغ‌بر ۱۷،۳۹۲ میلیارد ریال به ثبت رسیده که کاهش ۹ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته به همراه داشت، همچنین سود خالصی که از خود بر جای گذاشته با توجه به اُفت ۶۱ درصدی در مقایسه با سال گذشته به مبلغ ۴،۱۰۸ میلیارد ریال دست‌یافته است.

صورت‌وضعیت مالی بیمه کوثر
شرکت بیمه کوثر طی دوره میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری با افزایش دارایی ۲۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته مواجه بوده و توانسته ارزش دارایی خود را به ۸۶،۶۱۴ میلیارد ریال برساند، دراین‌بین عمده‌ترین دارایی این شرکت بیمه‌ای در اختیار بخش «سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی» با ۳۰،۹۴۵ میلیارد ریال بوده که رشد ۱۱ درصدی را به همراه داشت.

موجودی نقد این شرکت کاهش ۳۱ درصدی را در مقایسه با پایان سال مالی گذشته به دنبال داشته که اکنون موجودی نقد این شرکت به ۱،۰۳۳ میلیارد ریال رسیده، میزان سرمایه این شرکت بدون تغییر باقی‌مانده و سود انباشته نیز با رشد ۹ درصدی به ۱۲،۴۶۲ میلیارد ریال رسید.

مجموع حق بیمه صادرشده توسط بیمه کوثر ۲۶،۹۳۵ میلیارد ریال اعلام‌شده که عمده‌ترین حق بیمه صادرشده مربوط به رشته بیمه «ثالث- اجباری» با ۷،۱۶۸ میلیارد ریال بوده و رشته بیمه «درمان» نیز پس‌ازآن قرار دارد.

اهداف و راهبرد‌های آتی مدیریت در خصوص سرمایه‌گذاری‌های شرکت
با توجه به عملکرد شرکت‌های بیمه بخش عملیات بیمه‌گری به بخش تأمین منابع سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده تا اینکه خود بتواند سود عملیاتی را برای شرکت بیمه ایجاد کند و به‌تبع آن بخش سرمایه‌گذاری شرکت در ایجاد سود‌آوری شرکت اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد.

شرکت با استفاده از منابع مربوط به حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره خود و با رعایت مفاد آئیـن‌نامه شماره ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه، اقدام به برآورد سرمایه‌گذاری‌های خود در برنامه سال آتی نموده و در پیش‌بینی‌های خود به این موارد توجه ویژه‌ای داشته است:
  • کسب بازدهی مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری گسترش فعالیت سرمایه‌گذاری
    انتخاب ترکیب بهینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بانکی، بورسی و غیر بورسی.
برنامه‌های بااهمیت شرکت
ایجاد پرتفوی متوازن ازنقطه‌نظر کیفی و کمی ایجاد بستر‌های لازم برای توانمندسازی و کیفی سازی شبکه فروش استمرار کسب سطح ۱ توانگری مالی در صنعت بیمه و بهبود فرایند‌های توسعه و نگهداشت منابع انسانی پیگیری وصول مطالبات شرکت و فروش نقدی بیمه‌نامه‌ها در حد امکان در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد.
akhbarbank.com/vdceee8v.jh8wfi9bbj.html
تازه ترین اخبار