۰
در شرایطی که دولت از مهار استقراض از بانک مرکزی طی 2 ماه اخیر (شهریور و مهر) سخن گفته است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد که دولت با فشار به بانک ها و صندوق های آن ها برای جبران کسری بودجه موجب اضافه برداشت سنگین آن ها و در نتیجه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی شده است.
به گزارش اخباربانک، همتی در توئیتی نوشت: «اعلام شد که از شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک ها و صندوق های آن ها نیز به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر می شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!»

به گزارش خراسان، روند تورم مهرماه نشان می دهد که نرخ تورم پس از 13 ماه نزولی شده است که می توان آن را ناشی از مهار رشد نقدینگی دانست.

اگرچه در صورت صحت ادعای همتی و در شرایطی که فروش اوراق برای جبران کسری بودجه افزایش یافته است، فشار به بانک ها و استقراض آن ها از بانک مرکزی می تواند موجب اوج گیری مجدد رشد نقدینگی و افزایش تورم شود که البته باید منتظر اعلام آمار های پولی بانکی مهر ماه باشیم تا مشخص شود ادعای همتی تا چه حد مقرون به صحت است.
akhbarbank.com/vdcaoyna.49nua15kk4.html
تازه ترین اخبار