۰
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۵

برگزاری مزایده بانک سینا بدون نتیجه ماند

آگهی مزایده سهام شرکت توسعه اعتماد مبین لغو توسط بانک سینا لغو شد.
به گزارش اخباربانک، این بانک اعلام کرد؛ باتوجه به اینکه سهامدار عمده این بانک در راستای اجرای مفاد ماده 18 دستور العمل تملک سهام بانک ها ،نسبت به انتشار آگهی عرضه مدیریتی غیر کنترلی 33درصدی سهام خود در بانک سینا اقدام کرده است ،لذا مقرر شد آگهی مزایده سهام شرکت توسعه اعتماد مبین لغو و بعد از تعیین تکلیف عرضه بلوک 33 درصدی سهام بانک ،مجددا اقدامات و تشریفات آگهی انجام شود.
akhbarbank.com/vdccepq4.2bqii8laa2.html
تازه ترین اخبار