۰
هشت شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۸۹۸ تا ۵۰ درصدی از سود انباشته ، تجدید ارزیابی و آورده نقدی، آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
۸ شرکت با مجوز افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می روند
به گزارش اخباربانک، سازمان بورس در آخرین رویداد مربوط به تامین مالی شرکت ها ، اقدام به صدور 8 مجوز افزایش سرمایه از سود انباشته ، تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی و مطالبات سهامداران کرد.

به این ترتیب شرکت های بورسی و فرابورسی سرمایه گذاری پویا، ذغالسنگ نگین طبس ، داروئی لقمان ، درخشان تهران، سرمایه گذاری صنعت نفت، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ، افست ، سرمایه گذاری اعتبار ایران و پلیمر اریا ساسول باید طی 60 روز آینده اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده کنند.

براساس این گزارش،افزایش سرمایه "وپویا" 75 درصدی از 400 به 700 میلیاردتومان و 324 درصدی "کطبس" از 18.5 به 78.5 میلیارد تومان، هردو از آورده نقدی و مطالبات سهامداران تامین خواهد شد.

افزایش سرمایه 898 درصدی "دلقما" هم از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود و طی آن سرمایه اسمی 67.5 میلیارد تومانی این شرکت بورسی به بیش از 673 میلیارد تومان خواهد رسید . 

"پدرخش" با دریافت مجوز افزایش سرمایه 180 درصدی از محل سود انباشته ، می تواند بیش از 27.5 میلیارد تومان به سرمایه اسمی فعلی 15.3 میلیارد تومانی اضافه کند و به شرکتی 42.8 میلیارد تومانی تبدیل شود.

مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته "و نفت" هم معادل 203 درصدی بوده و طی آن سرمایه این شرکت از 165 به 500 میلیارد تومان خواهد رسید.

سرمایه اسمی 270 میلیارد تومانی "وصنا" هم با کسب مجوز 85 درصدی معادل 230 میلیارد تومانی از محل سود انباشته به 500 میلیارد تومان خواهد رسید.

همچنین "چافست" با تکیه بر مجوز افزایش سرمایه 95 درصدی از سود انباشته ، خواهد توانست سرمایه اسمی را از 99 به 193 میلیارد تومان برساند.

سرمایه اسمی "واعتبار" هم معادل 125 درصد از سود انباشته بیشتر خواهد شد و از 80 به 185 میلیارد تومان می رسد.
"آریا " با مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته ، می تواند سرمایه اسمی بیش از 916 میلیارد تومانی را به بیش از هزار و 374 میلیارد تومان برساند. 
https://akhbarbank.com/vdccxxq4.2bq1i8laa2.html
تازه ترین اخبار