۰
بانک ملت در عملکرد شهریور و ۶ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۴ و ۱۶.۶ هزار میلیارد تومانی شد.
تراز مثبت 4 هزار میلیارد تومانی بانک ملت در شهریور ماه
به گزارش اخباربانک، بانک ملت با سرمایه اسمی 26.2 هزار میلیارد تومانی، گزارش فعالیت ششمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1401 را منتشر کرد.

براین اساس، "وبملت" در دوره شهریور 7.6 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 3.6 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در ششمین ماه سال 1401 تراز عملیاتی مثبت 4 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.

این بانک طی 6 ماه سال جاری نیز با کسب 39.1 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 22.5 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 16.6 هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 34 و 35 درصد افزایش داشته اند.https://akhbarbank.com/vdcj8xeo.uqeahzsffu.html
تازه ترین اخبار