۰
شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۳

سه شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه دادند

سه شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۱۳، ۸۹ و ۴۱ درصدی از سه محل مطالبات و آورده نقدی ، سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.
سه شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه دادند
به گزارش اخباربانک، سه شرکت قند بیستون، موتوژن و سرمایه گذاری آتیه دماوند به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 213، 41 و 89 درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، "قیستو" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 48 به 150 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل آورده نقدی سهامداران به منظور جذب نقدینگی جهت افزایش بهره وری تولید از طریق بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید اعمال خواهد شد.

همچنین "بموتو" درصدد است سرمایه فعلی را از 1.4 به 2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد.

در این میان، "واتی" نیز در نظر دارد سرمایه فعلی را از 450 به 850 میلیارد توما برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت از محل سود انباشته اعمال می شود تا صرف حفظ و افزایش منافع سهامداران شود.
https://akhbarbank.com/vdcjvheo.uqehtzsffu.html
تازه ترین اخبار