۰
سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۲

ابلاغ شرط جدید پرداخت پاداش به مدیران بانک‌ها

دستورالعمل سامان‌دهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌ مدیره ابلاغ و مقرر شد تا زمان گزارش شرکت‌ها، پاداش مدیران علی‌الحساب باشد.
ابلاغ شرط جدید پرداخت پاداش به مدیران بانک‌ها
به گزارش اخباربانک، دستورالعمل سامان‌دهی حقوق و مزایای هیات عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، اصلاح و ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۵ ماده ۹ این دستورالعمل، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته و تحت مدیریت دولت در صورت قرار ندادن گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های مشمول تا پیش از برگزاری مجمع سالانه در اختیار رئیس مجمع، مجازند نسبت به پرداخت پاداش عملکرد به مدیران به‌صورت علی‌الحساب تا زمان ارائه گزارش اقدام کنند.
https://akhbarbank.com/vdca66no.49nua15kk4.html
تازه ترین اخبار