۰
بانک دی شرایط واگذاری ۲۸ ملک تملیکی و مازاد در تهران، اصفهان، کرمان و ۷ استان دیگر را از طریق مزایده اعلام کرد.
به گزارش اخباربانک، بانک دی از شرایط واگذاری 28 ملک تملیکی و مازاد در 10 استان از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد ، آماده بازگشایی برای امروز شد.

بر اساس این گزارش، "دی" اعلام کرد: در نظر دارد 28 ملک تملیکی و مازاد در 10 استان را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی، 30 درصد نقدی و 70 درصد با بازپرداخت 60 ماهه و نرخ سود بانکی 23 درصد یا 20 درصد نقد و 80 درصد با بازپرداخت4860 ماهه و نرخ سود بانکی 23 درصد واگذار کند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات از 27 شهریور تا 23 مهر به شعبه مرکزی مراجعه کنند. بازگشایی پاکات چهارشنبه 26۲۶ مهر صورت می‌گیرد.

 
https://akhbarbank.com/vdceez8o.jh8woi9bbj.html
تازه ترین اخبار