۰
بانک صادرات ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۲ به درآمد ۸ هزار و ۶۶۵ میلیاردتومانی رسید.
بانک صادرات در مرداد ماه به درآمد حدود 9 هزار میلیارد تومانی رسید
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۲ به درآمد ۸ هزار و ۶۶۵ میلیاردتومانی رسید.

این بانک از بخش تسهیلات اعطایی به درآمد ۴ هزار و ۵۱۷، از بخش سپرده‌گذاری به درآمد ۳۸، از بخش سرمایه‌گذاری‌ها به درآمد ۳ هزار و ۴۷۲ و از بخش کارمزد به درآمد ۶۳۸ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.

روند صعودی پرداخت سود سپرده

"وبصادر" در مردادماه سال ۱۴۰۲ توانست میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به ۳ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان برساند. میزان سود رقم زده شده در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، با افزایش ۲۰۲ میلیاردتومانی همراه بوده است.

عنوان درآمدزاترین بخش از سپرده‌گذاری‌های " وبصادر" در مردادماه مربوط به گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام و سپرده‌های بلندمدت دو‌ساله است. 

روند صعودی پرداخت سود سپرده
 
 
https://akhbarbank.com/vdcgtx9y.ak9xz4prra.html
تازه ترین اخبار